Nieuws

Nieuw meetinstrument (Januari 2018)

Er is nu een nieuw meetinstrument dat vaststelt of kleuters van 5 en 6 jaar startklaar zijn om te gaan schrijven in groep 3. Babette heeft de cursus gevolgd om deze test af te kunnen nemen in de praktijk.

Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kleuter (of van kleuters bij u in de klas) neem dan contact op met de praktijk. Babette is bereikbaar op 06-28844394 of via info@kinderoefentherapie-eindhoven.nlContracten 2018 (Januari 2018)

Ook in 2018 heeft de praktijk contracten met alle zorgverzekeringen. Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Zomervakantie (Juni 2017)

De praktijk zal gesloten zijn van 1 augustus tot en met 13 augustus. De praktijk is in deze periode wel telefonisch bereikbaar op het nummer: 06-28844394 of via de mail; info@kinderoefentherapie-eindhoven.nlVerdiepingscursus schrijfproblemen (Juni 2017)

Babette heeft de verdiepingscursus schrijfproblemen bij kinderen afgerond. Babette is weer op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen op het gebied van schrijfproblemen. Vindt uw kind het schrijven niet leuk en lukt dit ook niet goed? Neem dan contact op met de praktijk op 06-28844394 of via het aanmeldformulier op de websiteProgramma onderzoek en behandeling DCD. (Dec 2016)

Babette heeft het jaarprogramma; Onderzoek en behandeling van kinderen met Developmental Coordination Disorder [DCD] gevolgd. Door het volgen van dit programma is de praktijk up-to-date in het behandelen van kinderen met DCD. 

DCD is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door motorische problematiek.  Kinderen met DCD maken een houterige en onhandige indruk. Ze struikelen vaker en hebben meer moeite om de motorische vaardigheden aan te leren. Bewegen kost veel moeite en verloopt vaak ook langzaam. In de klas kan het schrijven moeilijk verlopen. Thuis kan het eten met mes en vork of bijvoorbeeld knopen dicht maken lastig zijn. DCD gaat vaak samen met ADHD of leerstoornissen zoals dyslexie. 

Doen bovenstaande symptomen u denken aan uw kind? Of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met de praktijk. NIEUW: de gameboyrug en tabletnek! (Jun 2016)
Dat klinkt hip toch? Het komt ook steeds vaker voor. Jammer genoeg is het niet zo fijn.

Kinderen zitten langere tijd met een ingezakte houding met het hoofd naar voren, waardoor er (pijn)klachten kunnen ontstaan. Niet fijn! Het is belangrijk dat uw kind weet waarom hij een gunstige houding moet aannemen. Babette kan uw kind in een aantal weken een goede houding aanleren, waardoor de klachten verdwijnen.

Niet te lang zittend op een spelletje spelen op de tablet of computer is belangrijk. Wissel af met andere activiteiten, bijvoorbeeld een dansspelletje via de WII, Twister of een leuk spel buiten!Wat te doen bij schrijfproblemen? (Jun 2016)

Heeft uw kind moeite met schrijven in de klas? Kan hij/zij het schrijven niet lang volhouden? Vindt uw kind het schrijven niet leuk om te doen? Problemen bij het schrijven kunnen zijn:

- Letters op de verkeerde manier schrijven
- Onduidelijk handschrift
- Pijn en vermoeidheid tijdens het schrijven
- Spiegelen van letters
- Moeilijk vinden om tussen de lijnen te schrijven

De praktijk kan uw kind daarbij helpen. Door middel van een onderzoek wordt eerst bepaald  waardoor het schrijfprobleem is ontstaan, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Door spelletjes te doen kan uw kind beter leren schrijven en het hierdoor ook weer leuk gaan vinden.Cursus; werken met de meldcode, afgerond (maart 2016)


Babette heeft met goed gevolg de cursus; werken met de meldcode, afgerond. In deze cursus is er geleerd wat de signalen van huiselijk geweld kunnen zijn en hoe dit aan te pakken.


Nieuwe samenwerking (Jan 2016)

Vanaf 1 januari 2016 werken oefentherapie Bierings, diëtistenpraktijk Inge Dillen en Groeiend Geluk samen ten aanzien van gewichtsproblemen bij kinderen in de regio Eindhoven. Voor het vergroten van het beweegniveau en het plezier in bewegen zullen sessies ingepland worden bij Babette Bierings. Diëtiste Inge Dillen zal werken aan het aanleren van een gezond en gevarieerd eetpatroon. En middels psychologische ondersteuning kan bij Groeiend Geluk aanvullend gewerkt worden aan het verbeteren van het zelfbeeld, verwerken van eventuele pestervaringen en het herkennen van ongewenste gedachten en gedragingen ten aanzien van eten.
Aanmelden van uw dochter of zoon kan gemakkelijk bij 1 van de therapeuten. Na een intake, kan vervolgens een behandelplan op maat worden gemaakt.


TypTienTweeNL© (Dec 2015)

Vanaf nu is Babette een TypTienTwee© Trainer. TypTienTweeNL© is een typ methode met als doel functioneel en blind te kunnen typen. Deze cursus is voor alle kinderen die gemotiveerd zijn om te leren typen, maar ook voor kinderen met fijn motorische problemen, dyslexie en autisme.

Bij de TypTienTweeNL© cursus wordt er rekening gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen informatie het beste tot zich nemen. Veel leerstijlen zijn in de methode verwerkt: visueel, auditief, tactiel, proprioceptie, geheugen, redeneervermogen en het voorstellingsvermogen. Dit wordt ingezet bij het koppelen van de letters aan de juiste vingers. Het automatiseren staat hierbij voorop, zonder harde streefcijfers van het tempo voorop te stellen. Mocht u vragen hebben of u kind willen aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de praktijk op 013-4683544


Poirterslaan 29 | 5611 LA Eindhoven | 06-28844394 | info@kinderoefentherapie-eindhoven.nl